Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-04-23 14:34 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Matematik
Under några veckor ska vi arbeta med två dimensionella geometriska objekt, mätning av längd och volym.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

Utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur man kan använda dessa i matematiken i vardagen.

Använda vanliga lägesord för att beskriva objekts läge.

Konkretiserat syfte

Det betyder att du ska få lära dig:

•Beskriva olika geometriska objekt som kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

•De geometriska objektens egenskaper.

•Vad symmetri är och hur det kan konstrueras.

•Mätning, jämförelser och uppskattningar av längd och vikt.

•Att använda äldre och nutida måttenheter tex. tum, fot, centimeter, meter och kg.

•Använda vanliga lägesord för att beskriva objekts läge.

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

• delta vid genomgångar

• skapa olika geometriska objekt med t ex. papper och naturmaterial.

• laborera med konkret material

• samtala och förklara de geometriska objektens egenskaper i olika gruppkonstellationer.

•Vi kommer uppskatta, mäta, väga och jämföra olika föremåls längd och vikt.

•Arbeta med digitala verktyg.

•Titta på naturens symmetri.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

• beskriva geometriska objekt genom att använda grundläggande egenskaper samt lägesord.

• skapa symmetriska bilder och hitta symmetri i naturen.

• uppskatta och jämföra olika föremåls längd och vikt.

• använda verktyg för att mäta längd och vikt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: