Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd åk 3

Skapad 2019-04-23 15:16 i Västra Berga skola Helsingborg
Lektionen handlar om längd.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med längd. Vi arbetar med att uppskatta hur långt någonting är för att sedan mäta och jämföra uppskattningen med den verkliga längden. Eleverna får lära sig både de gamla och nya måttenheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Du ska få lära dig:

 

 • uppskatta och mäta olika längder.
 • rita sträckor med givna längder.
 • de gamla och nya längdenheterna.
 • omvandlingen mellan enheterna m, dm, cm och mm. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • arbeta laborativt
 • delta i diskussioner
 • färdighetsträna i mattehäftet
 • spela spel

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i klassrummet 

 • använder de matematiska begreppen

 • visar förståelse för inlärda kunskaper 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Längd

Längd

Enhetsomvandling
Kan göra enhetsomvandlingar mellan meter och centimeter med stöd. Ex. Hur många centimeter och meter är 15 dm?
Kan göra enhetsomvandlingar mellan meter och centimeter på egen hand. Ex. Hur många centimeter och meter är 15 dm?
Enhetsomvandling
Kan med stöd göra enhetsomvandlingar mellan m, dm, cm, mm. Ex. Hur många dm är 1 m?
Kan på egen hand göra enhetsomvandlingar mellan m, dm, cm, mm på. Ex. Hur många dm är 1 m?
Beräkningar
Kan med stöd göra beräkningar med meter och centimeter. Ex. Hur många centimeter är din penna?
Kan på egen hand göra beräkningar med meter och centimeter. Ex. Hur många centimeter är din penna?
Ny aspekt
Kan med stöd göra beräkningar med m, dm, cm, mm. Ex. Hur många cm har Lisa vuxit ....?
Kan på egen hand göra beräkningar med m, dm, cm, mm. Ex. Hur många cm har Lisa vuxit ....?
Uppskattning
Kan uppskatta i m eller cm längden på föremål i klassrummet.
Kan uppskatta längden på längre sträckor. Ex. Längden på husväggen.
Begrepp
Kan enheterna meter och centimeter. Kan mäta med linjal.
Kan enheterna meter, decimeter, centimeter och millimeter. Kan mäta med linjal och måttband.
Begrepp
Kan jämförelseord som har med längd att göra: tex lång, längre, längst. Kort, kortare, kortast.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: