Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Probelmlösning

Skapad 2019-04-23 15:19 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
Vi kommer arbeta med området problemlösning

Innehåll

 

Problemlösning årskurs 3 Linehedsskolan

Matematik

 

Syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

 

 

Förmågor i fokus:

 

 

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

 

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

   

 

Konkretisering av målen:

 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

Taluppfattning och tals användning

 

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Eleven ska kunna välja ett lämpligt räknesätt för att lösa olika uppgifter samt visa hur de löser uppgiften där det framgår hur de har tänkt.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. Eleverna behöver när de har kommit fram till ett svar kunna fundera över om svaren är rimliga.

  

Genomförande:

 

 Vi kommer att: 

 

 • Ha genomgångar

 • Ha diskussioner i helklass, mindre grupper och par

 • Arbeta med att producera egna uppgifter och lösa varandras uppgifter i par för att sedan bedöma rimligheten.

 • Arbeta med klassens egenproducerade uppgifter i helklass

 • Arbeta med praktiska övningar

 

Bedömning:
Du visar att du kan genom att:
* Du deltar aktivt på lektionerna
* Du deltar i våra diskussioner
* Du skapar egna uppgifter samt kan löser olika uppgifter
 

 

Kunskapskrav årskurs 3:
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

 

 

 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: