Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden

Skapad 2019-04-23 15:35 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I det här temat kommer du få lära dig om vår planet jorden. Vad heter världsdelarna? Hur tar vi hand om jorden på det bästa sättet? Var bor de flesta människor och varför?

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Syftet med temat är att du ska få lära dig om vår jord och få en bättre världsuppfattning: varför bor där vi bor, varför man kan behöva flytta och vad du kan göra för att ta hand om vår jord.

 

När du är klar ska du kunna:

- Berätta vad världsdelarna heter och kunna peka ut var de ligger på en karta. 

- Berätta några orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan.

- Beskriva hur naturen kan påverka var människor bor och arbetar.

- Veta vad begreppet hållbar utveckling innebär och kunna beskriva hur du kan bidra till en hållbar utveckling. 

  

Det här kommer du att göra:

- Ta reda på fakta om något land från varje världsdel.

- Titta på filmer med barn från olika delar av världen. 

- Lyssna till barns berättelser om hur det är att flytta till ett annat land.

- Arbeta i skogen med att träna på världsdelarna.

- Rita egna kartor.

- Plocka skräp och göra sorteringsövning.

- Värderingsövning om nedskräpning.

- Diskutera frågor med klasskompisar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: