Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning

Skapad 2019-04-23 15:51 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Under detta moment kommer vi att fördjupa oss inom anatomi, muskelns arbetssätt, gymvärlden samt kostens betydelse för prestation. Ytterligare varför styrketräning är bra ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv samt vikten av styrketräning ur ett hållbart arbetslivsperspektiv.

Innehåll

Här publiceras övningar som vi jobbat med under momentets gång.  Dessa blir som instuderingsfrågor till E-provet.

Begreppsdiagnos 1

Begreppsdiagnos 2

Muskelgubbe

Nedan finner du den powerpoint som jag använt under lektionsserien

Powerpoint

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -

Matriser

Idr
Styrketräningsmomentet

Praktisk styrketräning i gymmet

F
E
C
A
Rörelsekvalieér
Du har inte uppvisat de praktiska färdigheterna som krävs för att klara detta moment. Du har inte klarat av att ta ansvar och genomföra ett pass i gymmet.
Du uppvisar med viss säkerhet och godkänd teknik att du kan genomföra ett pass i gymmet som stärker din fysiska och psykiska hälsa. Du gör enklare övningar som tränar mer en muskel i taget. Du använder hjälpmedel i form av maskiner och bänkar Du kan i samråd med mig komma fram till rätt svar på vilken muskel som du arbetar med samt hur muskeln arbetar.
Du uppvisar med god säkerhet och god teknik att du kan genomföra ett pass i gymmet som stärker din fysiska och psykiska hälsa. Du gör en del övningar i maskiner och vissa med fria vikter. Du kan i visst samråd med mig komma fram till rätt svar på vilken muskel som du arbetar med samt hur muskeln arbetar.
Du uppvisar med mycket god säkerhet och mycket god teknik att du kan genomföra ett pass i gymmet som stärker din fysiska och psykiska hälsa. Du gör övningar av komplex karaktär dvs helkroppsövningar med fria vikter och skivstång. Du kan enskilt komma fram till rätt svar på vilken muskel som du arbetar med samt hur muskeln arbetar.

Teoretiskt prov styrketräning

F
E
C
A
Kunskaper
Du har inte uppvisat de teoretiska kunskaper som krävs för att klara detta moment.
Du väljer att skriva E provet där du uppvisar översiktliga kunskaper gällande styrketräning. Du kan på ett enkelt sätt ex i punktform ge exempel på hur styrketräning påverkar din hälsostatus, både den fysiska och psykiska hälsan. Du kan koppla styrketräning till ditt framtida yrke. Du kan med enkla omdömen värdera hur det gick i gymmet för dig. Du kan på ett enkelt sätt diskutera gymmets ställning i samhället.
Du väljer att skriva C-A examinationen där du uppvisar utförliga kunskaper gällande styrketräning. Du kan på ett fördjupat sätt ge exempel på hur styrketräning påverkar din hälsostatus, både den fysiska och psykiska hälsan. Fördjupat innebär att du stärker upp dina argument med någon källa och svarar på hur och varför-frågor kopplade till dina resonemang. Du kan koppla styrketräning till ditt framtida yrke. Du kan utförligt värdera hur det gick i gymmet för dig. Du kan på ett fördjupat sätt diskutera gymmets ställning i samhället, livsideal och livsstil.
Du väljer att skriva C-A examinationen där du uppvisar utförliga och nyanserade kunskaper gällande styrketräning. Du kan på ett fördjupat och nyanserat sätt ge exempel på hur styrketräning påverkar din hälsostatus, både den fysiska och psykiska hälsan. Fördjupat innebär att du stärker upp dina argument med någon källa och svarar på hur och varför-frågor kopplade till dina resonemang. Du kan koppla styrketräning till ditt framtida yrke. Du kan utförligt och nyanserat värdera hur det gick i gymmet för dig. Du kan på ett fördjupat sätt diskutera gymmets ställning i samhället, livsideal och livsstil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: