Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallens jämställdhetsplanering Respekt Maj-juni 2019

Skapad 2019-04-23 15:57 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Hur vi arbetar med respekt.

Innehåll

 

Mål: Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig.

Alla barn är olika och ska respekteras för det.

Alla barn ska kunna få uttrycka sina åsikter och även lära sig lyssna på andras .

Alla barn ska få möjlighet att lära sig värna om varandra och vår gemensamma miljö.

 

Respekt

För oss är respekt i möten med både barn och vuxna av otrolig vikt för att skapa en trevlig social miljö. Att barnen ska förstå vad respekt innebär, handlar om att vi pedagoger är förebilder och möter barnen på ett respektfullt sätt, precis som vi önskar av dem. Den gyllene regeln, "var mot andra som du vill att de ska vara mot dig" bär vi med oss och använder oss av i vår verksamhet. Att uppmärksamma barnens känslor för dem själva och varandra tror vi är en viktig del för att få barnen att förstå vad respekt kan innebära. Att bli lyssnad på och att lyssna på varandra är något vi förespråkar och det är betydelsefullt att detta genomsyrar alla möten, både mellan vuxna och barn, mellan barnen och mellan oss vuxna.  

När vi pedagoger möter barnen är vi nyfikna och intresserade av dem. Vi tror på barnens förmågor och tar inte för givet vad barnen klarar eller inte klarar av. Att få försöka och eventuellt erkänna ett misstag eller nederlag kräver ett professionellt bemötande från oss pedagoger för att inte belägga barnet med skam och skuld. Även i dessa situationer handlar det för oss om att få uppleva och uttrycka känslor och bli bemött på ett respektfullt sätt.

Vi tänker att respekt även innefattar hur barn och pedagoger förhåller sig till material, miljöer, lokaler och naturen. Vi vill att barnen ska möta inbjudande miljöer för att inspireras till utforskande och lärande vilket också kräver ett respektfullt förhållningssätt och att vi tänker på den som kommer att vistas där senare.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: