Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Fjärilsgruppen

Skapad 2019-04-23 16:05 i Nolbäckens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
På våra utflykter till skogen får barnen utforska och upptäcka naturen genom sin lek.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

I samtal med barnen framkom önskemål om att gå till skogen. Vi ser också att flera av våra barn inte är vana vid att röra sig ute i naturen. 

 

Mål

Att låta barnen upptäcka och utforska naturen genom sin lek. 
Att skapa ett intresse för djur och natur.

Att ge barnen en större motorisk utmaning genom att få röra på sig och leka i naturen.  

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

På vår planerade uteförmiddag går vi till skogen. Vi ger barnen stort utrymme för att upptäcka och utforska på egen hand. Vi finns med som medforskare. Vi tar med material för att kunna undersöka så som luppar mm.

På förskolan följer vi upp med skapande aktiviteter, samtal och filmer. 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: