Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av dystopisk roman

Skapad 2019-04-23 16:40 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Bekanta dig med den dystopiska genren och skriv en analys på ett dystopiskt verk.

Uppgifter

  • Analys av dystopisk film

  • Dystopier: skriftlig analys

Matriser

Sve
Analys av dystopisk roman

E
C
A
Innehåll och källhantering
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i romanen utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan verket, genren och idéströmningar i samhället. Du underbygger dina tolkningar med belägg från romanen. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i romanen utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur verket förmedlar idéer och känslor samt sätter verk och författarskap i relation till genren samt förhållanden och idéströmningar i samhället. Du underbygger dina tolkningar med citat och konkreta exempel från romanen. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i romanen utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter verket och författarskap i relation till genren samt förhållanden och idéströmningar i samhället. Du underbygger dina tolkningar med väl valda citat och konkreta exempel från romanen. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition, dvs. texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är logiskt styckeindelad
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition, dvs. texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är logiskt styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångarna fungerar smidigt genom lämpliga sambandsord.
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition, dvs. texten har rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt är logiskt styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och övergångarna fungerar smidigt genom lämpliga sambandsord.
Språk och stil
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Generell anpassning till syfte och sammanhang
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: