Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skorpan Utveckling och lärande vt19

Skapad 2019-04-23 18:25 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

Kan skrivas in här eller så kopplas de nedan. Kopplat se nedan.

Planerade insatser

Beskriv vilka aktiviteter som kopplas till läroplansmålen. 

Vi kommer att ha aktivitet med koppling till någon av hsr aktivitetskort, samtalsbilder eller spel, samtalspromenader. Vi kommer också bevara och ev utöka utomhusvistelse.

Vi tillverkar egen trolldeg, playdough, slime istället för att köpa färdiga som innehåller kemikalier.

Vi planterar egen kemikaliefri mat.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning.  Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." " jag tycker... " " jag kan..." 

 

Vi vill att barnen ska få förståelse för vår miljö med avseende på kemikalie- och giftfri förskola.

 

Metodval

Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen. Hur vi får syn på de förväntade effekterna som beskriv under Kännetecken. Ex. film från olika situationer, obesrvationer, dokumentationer.

Vi lägger bilder och text i unikum där lärandet framkommer.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: