Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorn

Skapad 2019-04-23 19:18 i Gränbyskolan Uppsala
Datorer och datorkörkort, hur man kan använda datorer i skolarbetet.
Grundskola 6 Teknik
För 40 år sedan så hade väldigt få tillgång till dator. Idag så har de flesta tillgång till datorer som är uppkopplade till internet, datorer som till och med får plats i fickan. I det här arbetsområdet kommer vi bland annat lära oss om datorns utveckling, hur den är uppbyggd samt hur vi kan använda den på bästa sätt i skolarbetet.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Vi arbetar med teknik resten av terminen.

Lärare på högstadiet förväntar sig att du som elev ska kunna använda en dator för skolarbete. I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med datorer och hur man kan använda datorn för skolarbete. Visar du att du kan använda datorn på korrekt sätt för skolarbete kommer du att få ett datorkörkort. För att få ett datorkörkort måste du som elev uppfylla de krav som finns i listan längre ner.

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 • Datorn och datorns delar, hur de fungerar och hur de samspelar med varandra
 • Datorns utveckling
 • Hur man kan använda datorn för skolarbete och i hemmet
 • Säkerhet vid teknikanvändning och datoranvändning
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med datorn och sociala medier
 • Skapa egna tekniska system.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • Genomgångar
 • Grupparbeten
 • Inlämningsuppgifter

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • Inlämningsuppgifter
 • Arbete under lektionen
 • Diskussioner och redovisningar, muntliga och skriftliga

 

Krav för att få datorkörkort efter avslutat arbetsområde

Skicka mail via Outlook-mail online

 

Bifoga en fil i mailet

 

Word

 

Skapa ett dokument i Word

 

Göra rubriker i dokumentet

 

Byta teckensnitt

 

Infoga en bild i dokumentet

 

PowerPoint

 

Skapa en presentation i PowerPoint

 

Infoga bilder i presentationen

 

Skapa animationer i presentationen

 

Onedrive

 

Spara en fil i Onedrive – molnet

 

Dela en fil i Onedrive med någon annan

 

Teams

 

Lämna in en uppgift via teams

 

Hitta delade filer i teams

 

 

 

Jag kan logga in på följande tjänster

 

Unikum

 

www.office.com

 

Studi.se

 

Inläsningstjänst

 

Clio online

 

Jag vet hur man skapar säkra lösenord

 

Jag vet hur jag gör för att återställa glömda lösenord

 

 

 

 

Uppgifter

 • Beskriv en datorkomponent

 • Tekniska system med microbit

 • Beskriv datorns utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomföra arbeten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: