Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 19 Samband och förändring

Skapad 2019-04-23 19:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om hur man kan använda procent i olika sammanhang.samt använda tabeller, diagram, koordinatsystem och formler för att undersöka olika förändringar och samband.

Innehåll

Planering finns i bifogad fil.

Planering vecka 6 - 10   PROCENT

 

Vecka

Mån

Onsdag

Fredag

Vecka 6


Veckans mål:

Repetera

  • beräkna procent

  • delen

  • det hela.

  • procent vid förändring

Promille


Veckans beting kapitel 4,1:

Nivå 1 o 2

eller 2 o 3

Parprov

Intro procent!

Utdelning av prov, självbedömning.Vecka 7


Veckans mål:

Använda förändringsfaktor.

Kombinera algebra och procent


Veckans beting:

Kapitel 4,2 och 4,3


Nivå 1 o 2

eller 2 o 3

 

Läxa till onsdag

 

Vecka 10


Veckans mål

Repetera procent

Procentenheter


Veckans beting Kapitel 4,4

Nivå 1 o 2

eller 2 o 3

   

Avstämning på procent.

 

 

Planering i matematik veckorna.

Område: Samband och förändring

Veckans mål

Viktiga begrepp

Kapitel

Veckans uppgifter

Läxa till onsdag

11

Koordinatssystem

x-axel

y-axel

Koordinater (x,y)

Origo

Gradering

Diagram

Graf

Punktdiagram

4,5 Koordinatsystem

4,6 Tolka grafer

4,5

Nivå 1 o 2  eller nivå 2 o 3

4,6

Nivå 1 o 2  eller nivå 2 o 3Läxa finns i classroom

12

Jämförspris

Proportionalitet

Kunna beskriva med ord, tabell, formel, graf

4,7

Proportionalitet o linjära samband

4,7

Nivå 1 o 2  eller nivå 2 o 3

Läxa finns i classroom

13

Linjära samband

4,8

Mer om linjära samband

4,8

Nivå 1 o 2  eller nivå 2 o 3

 

14

Basläger

Hög höjd

   

Begreppstest

Kapiteltest

15

Avstämningsvecka

Individuell inlämningsuppgift. Delas ut måndag vecka 15.

Muntligt prov, rullande schema under veckan.

 

Viktiga delar att kunna:

 

Procent

Kunna beräkna del, andel och det hela.


Kunna beräkna procentuell förändring
Promille

Förändringsfaktor

Procentenhet

Använda algebra i procenträkning

Diagram och koordinatsystem

Koordinatsystem

Origo

Y-axel

X-axel

Koordinater

Graf

Proportionalitet

Linjära samband

Jämförspris

Formel

Tabell

Matriser

Ma
Vt 2019 Samband och förändring

Ej ännu uppnåt E
E
C
A
Begrepp
Har kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att: •använder begreppen i (välkända, bekanta, nya) sammanhang •beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer (ex. bild, ord, formel) •använder olika uttrycksformer för att beskriva begrepp samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
Väljer och använder matematiska metoder med anpassning till sammanhanget. För att lösa rutinuppgifter inom: • Algebra
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
Problemlösning •Du väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär •Du formulerar matematiska modeller som tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonemang
För resonemang om: •val av tillvägagångssätt •om resultatets rimlighet •och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. För och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt.
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda: •symboler, •algebraiska uttryck, •formler, *tabeller …och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: