Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2019-04-23 20:08 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Historiker brukar ofta kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för ”revolutionernas tidsålder”. Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styrs men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor. Ibland talar man istället om politiska eller ekonomiska revolutioner. I detta arbetsområde kommer du att få läsa om tre olika revolutioner. Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut. De revolutioner du skall lära dig mer om: De tre revolutionerna är: 1.Industrialiseringen 2.Amerikanska frihetskriget 3. Franska revolutionen

Innehåll

Syfte: I det centrala innehållet för årskurs 7 – 9 står följande

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder. Svar: Vi kommer att börja med att titta på vilka orsaker som spelade roll för den industriella revolutionen, vilka konsekvenser som den industriella revolutionen fick. Stor fokus kommer att ligga vid den industriella revolutionen i Storbritannien, eftersom den startade där och successivt spred sig vidare i Europa. Så småningom nådde industrialiseringen även Sverige, vi kommer att titta vilken betydelse industrialiseringen hade för Sverige och hur samhället förändrades. 

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. Svar: Vi kommer att gå igenom tre betydelsefulla revolutioner, så som industriella revolutionen, franska revolutionen och amerikanska revolutionen. I anslutning till det centrala innehållet kommer vi att gå igenom olika idéer som hör till respektive revolution, men också hur olika samhällsklasser hade det i respektive revolution. Vi kommer att gå igenom olika politiska ideologier som liberalismen, konservatismen och socialismen, hur de uppkom och vad de stod för

 

Tidsåtgång: v.17 - v.23 

 

DE STORA FRÅGORNA ATT BESVARA EFTER ARBETSOMRÅDET

 

 Vad var det som orsakade de olika förändringarna?

 På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna?

 Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de det?

 Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt?

 Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag

 

 

HUR OCH VAD KOMMER BEDÖMNINGEN GRUNDAS PÅ:

 

-Enskild skriftligt prov om orsaker till revolutionerna och vilka konsekvenser det blev av dem. Hur har denna förändring påverkar, positivt och negativt, dagens samhälle. 

 

Utöver denna bedömningsuppgift bedöms  givetvis också dina insatser på lektionstid. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor, enskilt, i par och i helklass

Matriser

Hi
Kunskapskrav för momentet revolutionerna, historia

F
E
C
A
  • Hi
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet för betyget E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
  • Hi
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet för betyget E
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  • Hi
Eleven har ännu inte uppnått kunskapskravet för betyget E
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: