Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Present

Skapad 2019-04-23 20:15 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att använda inspirerande filmer för att jobba med muntliga färdigheter och olika skrivstrategier.
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Vi kommer att använda inspirerande filmer för att jobba med muntliga färdigheter och olika skrivstrategier.

Innehåll

 Vi kommer att använda inspirerande filmer för att jobba med muntliga färdigheter och olika skrivstrategier.

 

Viktiga begrepp

Sekvensera - sequencing

Fantasi – fiction

Citattecke - Speech marks

Känslor – feelings

Kroppsspråk – body language

Funktionshinder - disability

Inkludering – to include

 

Konkretisering av målen

Eleven kommer att delta i diskussioner om inspirerande filmer för att jobba med:

·        sagans händelseförlopp

·        karaktärs känslor

·        berättelsestruktur

·        citattecke

Eleven kommer att få möjligheten att skapa förståelse för funktionshinder och inkluderingen av alla.

.

Arbetssätt

Eleverna ska titta på en inspirerande film och diskutera den med hjälp av stödfrågor. Eleverna ska även ordna bilder från filmen i rätt följd för att visa sagans händelseförlopp. Åk 1–3, Åk 4-6

Eleverna ska lära sig att framhäva känslor, tankar och motiv genom att beskriva muntlig en scen från två olika karaktärers perspektiv. Åk 1-3, Åk 4-6

Eleverna kommer att lära sig om personer som överkom funktionshinder för att uppnå stora prestationer. Åk 1-3, Åk 4-6

Eleverna skriver parallella dagboksanteckningar för pojken och valpen, som beskriver hur det var när de först träffades samt förklara känslorna. Åk 4 - 6

Eleverna kommer muntligt planera en historia där karaktären har en förändring av sin tankeställning. Åk 1 - 3

Eleverna kommer att skriva en saga där karaktären förändrar sin tankeställning genom att fylla i en strukturerad mall som hjälper dem att sekvensera sin berättelse. Åk 4 - 6

Eleverna kommer att delta i att ta bilder av varandra med en mängd olika ”poses” och ansiktsuttryck för att visa olika känslor t.ex. armarna vikta, armarna öppna, leende, sur, glad, arg, o.s.v. Läraren kommer att visa dessa i en Powerpoint presentation och använda fotona för att hjälpa till att beskriva känslor. Åk 1 - 3, Åk 4 - 6

Eleverna utforskar att använda kroppsspråk för att muntligt beskriva karaktärs känslor. Åk 1 - 3

Eleverna utforskar att använda kroppsspråk för att skriva fraser om känslor i karaktären. Åk 4 - 6

Elever kommer att välja fraser för att skriva kroppsspråk beskrivningar av olika situationer. Åk 1 - 3, Åk 4 - 6

Eleverna lär sig att identifiera hur kroppsspråk kan utesluta eller inkludera någon i en grupp med hjälp av ett inspirerande film. Åk 1 - 3, Åk 4 - 6

Eleverna skriver en början till en saga med hjälp av stämningar och känslor. Åk 4 - 6

Eleverna lär sig att utveckla händelser genom att beskriva hur deras karaktärer beter sig. Åk 1 - 3

Eleverna lär sig att utveckla händelser genom att beskriva hur deras karaktärer beter sig skriftligt. Åk 4 - 6

Eleverna kommer att lära sig att punktera citattecke. Åk 4 - 6

I grupper ska eleverna undersöka hundägandet. Åk 1-3, 4-6

Eleverna kommer att intervjua hundägare. Åk 4 - 6

Eleverna lär sig att identifiera och ställa retoriska frågor. Åk 4 - 6

Eleverna skriver en broschyr som presenterar fördelar och nackdelar med hundägarskap. Eleverna kommer att använda information från personer som de har intervjuat. Eleverna kommer också att inkludera positiva fakta om hundägande. Åk 4 - 6

Eleverna presenterar sin broschyr för klassen. Åk 4 - 6

 

Elevinflytande

Filmen är väldigt engagerande och eleven får möjlighet att diskutera och skriva om:

-         Elevens tankar kring karaktärens agerande och känslor i filmen

-         Eleven får uttrycka sina känslor

-         Eleven kan välja ett husdjur för att samla information för ett projekt.

-         Eventuellt ytterligare information som de vill inkludera som är relaterad till ämnet

Bedömning

Det finns inga prov, läraren kommer att guida eleverna genom hela processen.

Läraren kommer att utvärdera om eleven har varit aktiv i diskussioner och har fördjupat sin förståelse av filmen.

Läraren kommer att titta noga på elevens arbete och diskutera deras utveckling med dem. Vad var det som de kunde göra i början av modulen? Vad har de lärt sig? Vad kan de tänka på inför nästa termin?

Slutredovisning

Eleven kommer att behöva lämna in sitt skriftliga arbete.

Tid

Max 7 veckor

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: