Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7: Ekologi VT-19

Skapad 2019-04-23 20:55 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Fokus på: fotosynstes och förbränning samt att alla organismer behöver varandra
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi fokuserar på ekologiska begrepp och hur samspelet i naturen fungerar. Vi ska även diskutera vad man kan göra för att behålla balansen i naturen.

Innehåll

Mål

Förklara sambandet mellan fotosyntes och förbränning.

Kunna använda olika ekologiska begrepp för att förklara sambanden i ekosystem.

Reflektera över vad som påverkar ekosystem och vilka följder störningar i ekosystemet har.

Kunskapskrav som vi kommer utveckla

- Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

- Ekosystem, flöden och kretslopp

- Påverkan på naturen & hållbar utveckling

Läromedel

Gleerups kap 9

Undervisning/Tidsram

Tid:  V20-V21
Undervisning: Teori, diskussioner, filmer,  ev fältstudier.
Examination: Presentation av tankekarta om ekologiska begrepp

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

 • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
 • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: