Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr i tiden

Skapad 2019-04-24 07:48 i Rönndalsskolan Falun
Vi förflyttar oss bakåt i tiden och lär oss om hur barn levde för ungefär 100 år sedan. Vi avslutar vår tidsresa med att åka till Falu Naturskola, där vi förflyttar oss tillbaks i tiden och aktivt får delta i de dagliga göromålen på en bondgård.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Hur levde barn för 100 år sedan? Vi lär oss och jämför vardagen med förr och nu .

Hur man bodde, skolan kläder, arbete och fritid.

Innehåll

Syfte

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Konkretisering av mål

Vi ska lära oss:

 • hur man bodde på landet och i stan
 • hur man klädde sig och hur man tillverkade kläder 
 • om skolan
 • vad barnen fick hjälpa till med 
 • lekar förr och nu 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa fakta och skriva om barn förr i tiden
 • se filmer 
 • göra jämförelser mellan nutid och dåtid
 • besöka Görasgården i Enviken där vi får göra en tidsresa bakåt i tiden
 • besöka Gammelgården i Svärdsjö
 • intervjua en äldre person om hur det var när hon/han var barn 

Bedömning

Du ska kunna:

 •  skriva en text om hur barn levde förr, t.ex om kläder, lekar, arbete, fritid eller bostad.
 • kunna göra en jämförelse med hur du lever och hur barn levde förr, några likheter skillnader.
 • skapa bilder som illustrerar dina texter
 • lyssna och återberätta  i olika samtalssitiationer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: