Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Save the queen

Skapad 2019-04-24 07:58 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Bygga bihotell!
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen Estetisk verksamhet Slöjd Verklighetsuppfattning
Vi skall delta i ett projekt tillsammans med Botaniska trädgården som handlar om att bygga bihotell.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att prata om pollinatörernas roll i naturen. Varför behövs dem? Vilka är de? Var bor de? Du kommer att få se på filmer, läsa på om  bin och deras uppgift för att sedan ha bra med kunskap om hur du på bästa sätt skall bygga ditt bihotell. Vi gör detta i samarbete med biologi/verklighetsuppfattning och slöjd. Till vår hjälp har vi naturexperten Rafaela som på sin fritid byggs många olika hotell. 

Under arbetets gång skall vi dokumentera genom att filma processen för att sedan skicka in ett bidrag till tävlingen "Save the queen". 

Arbetet kommer att ske under maj månad. 

 Ett övergripande syfte är att få in samtal om den biologiska mångfalden och öka förståelsen om hur viktiga våra insekter är för oss människor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: