👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemenskapslek ute

Skapad 2019-04-24 08:37 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi börjar Fritidseftermiddagen men en gemensam lek för dom som vill.
Grundskola F – 6

Vi gör en lek tillsammans varje dag när fritids öppnar för dom som vill. Detta för stärka känslan av gemenskap och att ingen ska känna att det är svårt att komma igång med en lek när man kommer till fritids. Alla ska känna sig inkluderade och alla ska få vara med.

Innehåll

Tidsperiod

Vårterminen -19

 

Mål

Leka med varandra. Samarbete. 

 

Arbetsformer

Vi kommer ha en och samma lek en hel vecka, för att eleverna skall lära sig lek ordentligt och känna sig säkra på den. Vi använder oss av Trivselledares materialet vi har.  

 

Ansvariga

 •  Rosalie Andersson, Britta Freyhall, Sara Hansson

Dokumentation och uppföljning

Vi noterar vilka lekar vi skall ha, så eleverna vet vilka lekar det är. 

 

Utvärdering

Vi utvärderar hur vi tycker lekarna har fungera. 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -