Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, väder och vegetation, åk 7 2019

Skapad 2019-04-24 09:10 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nu skall vi studera varför det råder olika slags klimat i olika delar av världen. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför växer det olika saker beroende på var platsen ligger? Och klimatförändring, vad är det egentligen?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

 • Förklara varför vi har olika årstider och vissa termer som hör till detta, ex vinter- och sommarsolståndet, höst- och vårdagjämningen mm
 • Kunna förklara vad som är den bakomliggande "motorn" till vindar och vindsystem.
 • Redogöra för vad som menas med begreppen väder och klimat.
 • Förklara hur klimatet skiljer sig åt och kunna placera ut några olika klimattyper på jordklotet.
 • Förklara hur nederbörd bildas.
 • Kunna beskriva de olika vegetationzonerna som finns och vad som skiljer dem åt.
 • Veta vad atmosfären är och dess olika delar.
 • Veta något om ozonlagrets betydelse.
 • Kunna beskriva hur människors liv påverkas av klimatet där de bor.
 • Kunna beskriva hur vi påverkar klimatet samt vilka följder det kan ge.
 • Visa att du tagit till dig begrepp som hör till området.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i det löpande arbetet, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i diskussioner och grupparbete under arbetsområdet samt möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom en avslutande presentation av gruppens arbete.

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla  dina förmågor enligt nedan och koppla detta till kunskapskraven vilka är specificerade i kunskapsmatrisen under "Kunskaper" i ämnet Geografi här på Unikum. 

Jag bedömer din förmåga:

- Hur du visar och använder din kunskap, både muntligt och skriftligt
- Hur du använder de begrepp som hör till området.
- Hur du resonerar i din muntliga och skriftliga presentation.
- Hur du formulerat din fakta kring arbetsområdets mål och de slutsatser du drar utifrån den fakta du hittat.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem. Du skall studera och läsa den text i läroboken Geografi 7-9 s. 53-73 och tillhörande frågor. 

Ni kommer även få arbeta i grupp med var sin kontinent. Alla grupper skall läsa in sig på sitt område och beskriva vilka klimattyper som råder på er kontinent och om de skiljer sig åt - varför då?

Grupparbetet skall presenteras med hjälp av bilder, använda tavlan, en affisch eller med hjälp av någon av dina appar i Ipaden. Här väljer gruppen HUR man väljer att presentera sitt arbete men skall innehålla svar på:

 • Hur skiljer sig väder, vind och nederbörd åt i världsdelens olika hörn? 
 • Beskriv vegetationen övergripande. 
 • Hur påverkar klimatet människorna och deras möjlighet att skaffa nödvändiga resurser?
  Hur påverkar människan miljön och klimatet i er del av världen? 
 • Hur ser de olika näringsområdena ut? Vad odlar man exempelvis?
 • Hur stor är befolkningen och hur är den fördelad? Hur påverkar befolkningen miljön?
 • Hur är allmäntillståndet vad gäller exempelvis ekonomi och levnadsstandard. 


Gruppindelning  (deltagare presenteras separat under vecka 18) 
Grupp 1: Europa  
Grupp 2: Asien
Grupp 3: Oceanien
Grupp 4: Nordamerika 
Grupp 5: Sydamerika 
Grupp 6: Afrika
Grupp 7: Polarområdena

För att visa goda resultat i det avslutande momentet, som skall ske genom en muntlig  presentation av gruppens arbete, krävs alltså att man både noggrant gör sina enskilda uppgifter och deltar aktivt i gruppens arbete. Lycka till!

Tidsåtgång:
 

Projektet löper tom v 21 VT 2019. 

Redovisningsform:
Muntlig och skriftlig redovisning av gruppens arbete runt klimatet av en viss världsdel.
Redovisning sker på SO-lektioner vecka 21. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: