Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Sannolikhet och statistik kapitel 5

Skapad 2019-04-24 09:21 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Du kommer under denna period arbeta med tal och räkning. Planeringen innefattar naturliga tal, negativa heltal, tal i bråkform, decimalform, avrundning och överslagsräkning.
Grundskola 9 Matematik
Denna period kommer du att arbeta samband och förändring. I det här kapitlet får du lära dig: Beräkna sannolikhet för en och flera händelser. Skillnaden mellan oberoende och beroende händelser. Hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg. Beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelsen. Om kombinatorik. Tolka och använda lägesmått. Vad spridningsmått är och hur det kan anges. Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 

Målet med arbetsområdet är att få kunskap och kännedom om:

 • Beräkna sannolikhet för en och flera händelser.
 • Skillnaden mellan oberoende och beroende händelser.
 • Hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg.
 • Beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelsen.
 • Om kombinatorik.
 • Tolka och använda lägesmått.
 • Vad spridningsmått är och hur det kan anges.
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Kunskaper och förmågor som jag tittar på när jag bedömer:


Du bedöms hur du jobbar med uppgifterna inom samband och förändring utifrån följande kunskaper:

 • Begrepp
 • Metod
 • Resonemang
 • Problemlösning
 • Kommunikation

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet


I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • Enskilda muntliga genomgångar
 • Göra praktiska övningar, spel m m
 • Diskutera och resonera gemensamt
 • Arbeta i läroboken enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Norgårdenskolan

F
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: