Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud år 7

Skapad 2019-04-24 10:05 i Söderskolan Falkenberg
Du ska skriva en text för någon i årskurs 6 där du förklarar vad ljud är och hur det fungerar i olika sammanhang. Vi ser först på filmer och har genomgång avslutar arbetet med en praktisk uppgift ute.
Grundskola 7 Biologi Fysik
Du kommer lära dig om ljud. Vad det är för något, hur det uppstår och hur man använder sig av det i vardagen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.”

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Mål:

Ge exempel på hur ljud bildas och sprids.

Veta hur ljud kan beskrivas som en vågrörelse

Kunna ljudets hastighet i luft. 

Förklara hur örat tar upp ljud 

Veta att ljudets hastighet påverkas av ett materials täthet.

Vad som menas med Eko och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd.

Kunna använda begrepp som frekvens, amplitud och våglängd när man pratar om ljudvågor.

Förstå hur tonhöjd och ljudstyrka hänger ihop med utseendet på enljudvåg. Tex om man jämför olika ljudvågor.

Veta vad som menas med resonans.

Känna till hur skador på hörseln kan uppkomma och hur man skyddar sin hörsel.

Veta i stora drag hur decibelskalan fungerar för att mäta ljud och buller.

Känna till vad som menas med Ultraljud och Infraljud.

Känna till hur kunskap om Ultraljud används tex med Ekolod och vid fosterundersökningar.

Kunna föra resonemang om hur upptäckter inom ljudområdet kan påverka människors levnadsvilkor.

Dopplereffekten

 

Examination:

·      Skriftligt prov på begrepp

 

Undervisning och arbetsformer

  • Genomgång 
  • Filmer
  • Självständigt arbete
  • Informationssökning
  • Instuderingsuppgifter
  • Diskussionsuppgifter

Matriser

Fy Bi
FYSIK Ljud kunskapskrav åk 7

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ljud och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ljud och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ljud och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar med vägledning och viss hjälp
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar till största delen utan vägledning
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar utan vägledning och kan utveckla undersökningen för att nå bättre resultat
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: