Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för arbetsområde vatten

Skapad 2019-04-24 11:09 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 4 – 5 NO (år 1-3)
Vi använder vatten varje dag, till exempel när vi duschar, borstar tänderna, lagar mat, vattnar blommorna, diskar eller då vi blir törstiga. För oss är det bara att gå till vattenkranen, så kommer det rent vatten som vi direkt kan använda, men så är det inte i hela världen. Många får gå lång väg för att få tag på rent vatten. Förresten, var kommer vattnet i kranen ifrån egentligen? Och vart tar vattnet vägen när vi spolar i toaletten? Varför regnar det? Varför blir det vattenånga när man kokar vatten? Vad är egentligen vatten? Det här är några av de frågor som vi kommer att få svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Få ökad kunskap om det livsviktiga ämnet vatten.

Så här kommer vi att arbeta

*Vi kommer att genomföra undersökningar, både som demonstration och i grupp.

*Vi kommer att dokumentera våra undersökningar.

*Vi kommer att titta på filmer.

*Vi kommer att läsa faktatexter – gemensamt, enskilt och i par.

*Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

*Vi kommer att jobba med olika arbetsuppgifter.

 

*Vi kommer att skriva resonerande texter om vattnets betydelse för människan och vår påverkan på vattnet, samt att alla inte har tillgång till rent vatten.

Det här ska du lära dig

*Genomföra och dokumentera undersökningar – frågeställning, hypotes, genomförande, resultat och förklaring

*Vad vatten är

*Vattnets kretsloppC:\Users\Anneli\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JI6ZXJ7T\MC900387156[1].jpg

*Vattnets tre former och partiklarnas (molekylernas) rörelse för övergångarna mellan de olika formerna.

*Använda enkel partikelmodell (molekyler) för att förklara vattnets uppbyggnad, kretslopp, olika former och oförstörbarhet

*Vattnets egenskaper – löslighet, leda värme, kraft, ytspänning

*Vattenrening – både reningsverk och i naturen

*Hur vattnet kommer till kranen och vart det tar vägen när du använt det

 

*Människans beroende av- och utnyttjande av vatten och vad vi måste tänka på när det gäller miljöpåverkan

*Vattnets betydelse och användning för människor i olika delar av världen och vattnets fördelning på jorden

*Tillhörande begrepp

 

*Läsa och tolka faktatexter

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Vattnets tre former – fast, flytande- och gasform

Atom

Molekyl

Ytspänning

Saltvatten

Sötvatten

Bräckt vatten

Avdunstning - avdunsta

Kokning - koka

Kondensation – kondensera

Stelning – stelna

Smältning – smälta

Dimma

Vattenånga

Dagg

Grundvatten

Reningsverk

Vattenverk

Kokpunkt

Fryspunkt

Smältpunkt

Vattnets kretslopp

Så här kan du visa dina kunskaper

*Hur du genomför undersökningar

*Hur du redogör för- och förklarar vattnets tre former och molekylernas rörelse

*Hur du redogör för vattnets egenskaper

*Hur du redogör för vattnets kretslopp

*Hur du redogör för vattnets uppbyggnad och oförstörbarhet

*Hur du beskriver vattenrening (reningsverk och natur), samt hur vattnet kommer till kranen och vart det tar vägen när vi använt det

*Hur du resonerar om människans beroende av- och utnyttjande av vatten och vad vi måste tänka på när det gäller miljöpåverkan, samt jordens fördelning av rent vatten

*Din förståelse av- och användning av tillhörande begrepp

 

På följande sätt:

*Deltagande vid gemensamma genomgångar och diskussioner

*Skriftliga förhör

*Skriva resonerande text

 

*Genomförande av systematiska undersökningar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: