Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter och tal VT-19

Skapad 2019-04-24 11:30 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering där eleven får lära sig hur man skriver och argumenterar för en åsikt.
Grundskola 5 Svenska
En argumenterande text skriver du för att övertyga någon. Om du tycker att något är fel eller har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på skolan, elevrådet eller liknande.

Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras samt hur man använder språket för att påverka någon.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper i att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument
 • lära dig hur man kan använder språket för att påverka någon
 • på egen hand kunna planera och skriva en insändare om ett valfritt ämne

Bedömning - vad och hur

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text samt muntligt
 • kunna använda strukturen för en argumenterande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för argumenterande text 

Hur du ska få visa dina förmågor:

 • Du visar dina förmågor i en individuellt skriven text, som du sedan  tillsammans med din lärare bedömer med hjälp av en checklista baserad på förmågorna.
 • Du visar även dina förmågor genom att presentera en åsikt muntligt.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Tillsammans läser klassen insändare i tidningar och genomför muntliga debatter för att lära känna det argumenterande språket. 
 • Klassen arbetar i mindre grupper med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.
 • Eleverna arbetar enskilt med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. De får lära sig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre. 
 • Eleverna läser och jämför texter. Varje elev planerar och skriver en text på egen hand och bedömer den tillsammans med sin lärare. 
 • Varje elev kommer att hålla ett argumenterande tal inför klassen.
 • Eleverna gör därefter en utvärdering av sin argumenterande text samt tal.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: