Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Tk 9AB Energikraftverk

Skapad 2019-04-24 11:33 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du ska planera och konstruera ett energikraftverk som drivs av både vind och vatten. Med hjälp av en generator ska du få en lysdiod att lysa. Du ska också teoretiskt förklara och jämföra kraftverkens funktion och fundera på dess drivkrafter och konsekvenser.

Innehåll

Undervisande lärare:

Tidsperiod:

 • Vecka 18-22

Tidsplan:

9A

Tisdag 90

Onsdag 50

Torsdag 50

18

30/4
Information, grupper, generator

1/5

1:a Maj

2/5

Planering, Ritning

19

7/5

Konstruktion

8/5

Konstruktion

9/5

NP SO

20

14/5

Idrottsdag

15/5

Konstruktion

16/5

Konstruktion

21

21/5

Konstruktion, Test, Ritning

22/5

Redovisning, Dokumentation

23/5

Redovisning, Dokumentation

22

28/5

Utvärdering

29/5

Ledig e.m.

30/5

LOV

 

 

 

 

9B

Tisdag 50

Torsdag 90

Fredag 50

18

30/4
Information, grupper, generator

2/5

Planering, Ritning

3/5

Planering, Ritning

19

7/5

NP SO

9/5

Konstruktion

10/5

Konstruktion

20

14/5

Idrottsdag

16/5

Konstruktion

17/5

NP Ma

21

21/5

Konstruktion, Test, Ritning

23/5

Redovisning, Dokumentation

24/5

Redovisning, Dokumentation

22

28/5

Utvärdering

30/5

LOV

31/5

LOV

 

Arbetsform:

 • Teoretisk uppgift 
 • Praktisk konstruktion

Litteratur:

 • Fysik spektrum 
 • Teknik spektrum
 • vattenfall.se eller andra Internetkällor

Bedömning:

 • Skriftligt arbete
 • Teknikarbetets olika faser 

Mål:

 • Du gör en beskrivning med ämnesspecifika begrepp av hur olika kraftverk fungerar och jämför dess funktion och konsekvenser utifrån olika aspekter.
 • Du planerar och genomför en fysisk konstruktion av ett kraftverk som drivs av både vind och vatten.

Ämnesspecifika tillägg:

 • Vid redovisningen används hårtork och rinnande kranvatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: