Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi År 6

Skapad 2019-04-24 12:29 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med ämnena Biologi, Fysik och Kemi i läroboken "Koll på NO Biologi Fysik Kemi 6".
Grundskola 6 Kemi
Vad är kemi och vilka kemikalier har vi hemma? Vad krävs för att något ska brinna och hur släcker man en brand? Kemiska laborationer ska vara säkra och vi lär oss hur man arbetar undersökande. Du ska öva dig på att planera en laboration, genomföra den och skriva en redogörelse som någon annan kan läsa.

Innehåll

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik.Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • Kunna förklara vad en atom och ett molekyl är.
 • Veta vad ett grundämnen år och ge exempel.
 • Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • Veta att ämnen har olika egenskaper.
 • Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • Veta vad människor kan använda olika metaller till.
 • Kunna förklarar hur man kan få fram metaller ur malmer
 • Veta varför man återvinner några olika ämnen.

 

 Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Vardagskemi
 • Några historiska och nutida upptäckter
 • Enkla systematiska undersökningar
 •  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Hur ska vi arbeta? 

 • Ha genomgångar
 • Läsa och jobba med Koll på No och  Clio
 • Diskutera utifrån läroböcker
 • Filmer
 • Jobba enskild eller i grupp (EPA)

 

Bedömning

Bedömning sker i form av:

 •  aktivt deltagande
 • lärarobservationer
 • självskattning och egen reflektion
 • förhör , skriftlig prov och lapprapport

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Bedömningsmatris år 6

>>>E
>>>C
>>>A
Ämnen runt omkring oss
Kemiska sammanhang
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemiska samband & hållbar utveckling
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Dokumentation av enkla undersökningar
Du kan visa på ett ENKELT sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett UTVECKLAT sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: