Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår

Skapad 2019-04-24 12:59 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Våren är här och det händer mycket i naturen. Barnen har hittat insekter på vår gård och vi tänker nu spinna vidare på deras upptäckter.

Innehåll

Nuläge

Barnen är nyfiken och intresserade av småkrypen/insekterna som finns på förskolans gård.

Det finns även ett stort rörelsebehov hos barnen.

Mål

Vi vill att barnen ska få lära sig lite om vad som händer med växter och djur på våren.

Barnen ska få vara med och plantera, se ett frö gro och växa upp.

Att få vara ute och röra sig och träna motoriken.

Respektera växter och djur.

 

Syfte

Upptäcka och undersöka på deras nivå vad som finns i naturen.

Träna motoriken tillsammans med deras kompisar.

Uppleva årstiden

 

Genomförande

Tillsammans med barnen upptäcker vi vad som händer i naturen, på gården och i skogsgläntan.

Vi sjunger sånger och ramsor om djur och växter.

Vi läser böcker om djur och natur.

Vi planterar frön som vi ser växa.

 

 Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget följer barnens lärande. Vi använder oss av iPad i vår dokumentation med barnen.

Ansvar

Hela arbetslaget ansvarar för planeringen.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar under vår planering

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: