Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La Comida

Skapad 2019-04-24 13:46 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi tränar oss i att gå på restaurang, läsa en meny och ord för olika typer av mat, samt hur man lagar till spanska maträtter. Eleverna presenterar en pjäs som handlar om att gå på restaurang för årskurs 7 och vi avslutar arbetsområdet med ett prov den 30:e april kl 14.30. Man ska också kunna göra jämförelser mellan den egna matkulturen och den spanska.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  

  • förstå och tolka innehållet i texter och i talat språk 
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Arbetsområdet och arbetssätt

Vi kommer under några veckor att arbeta med att gå på restaurang, hur man läser en meny, beställer samt betalar. Ordkunskapen kommer handla om mat, maträtter och hur man uttrycker sig när man ska beställa eller betala. Vi kommer att titta på små filmer om hur man lagar mat och titta på spanska recept och på olika menyer som restauranger kan ha. Eleverna kommer också få tillverka egna menyer att använda sig av då de spelar in en film som handlar om att gå på restaurang. 

Vi kommer utgå ifrån texter i ett häfte och från quizlets och därefter arbetar eleverna i grupper för att göra en film om ett restaurangbesök. Därefter kommer eleverna att bli bedömda skriftlig kommunikativ förmåga på ett prov. Eleverna ska kunna beställa spontant från en meny och de ska förstå vad kyparen säger. Eleverna ska också kunna resonera lite kring olika skillnader mellan matkultur i Sverige och i Spanien.

Detta kommer att bedömas...

Man ska skriftligt kunna göra jämförelser mellan våra svenska matvanor och spanska. Eleverna kommer att bedömas i sin förmåga att uttrycka sig muntligt då de beställer mat på restaurangen, vilket flyt de har samt vilka strategier de har för att göra sig förstådda när de inte minns exakt de ord de behöver, t.ex. genom omformulering. 

 

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK åk 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Kan förstå vad kyparen säger. Kan förstå hörförståelsetest kring restaurangbesök.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan svara kyparen och kan beställa mat till sig själv och eventuellt till en kamrat. Kan beställa på olika sätt och anpassat för vilken typ av restaurang man besöker.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan utveckla och förtydliga det man säger. Har ett tydligt uttal och kan rätta sig själv om det blir fel eller otydligt. Kan omformulera vid behov.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan göra jämförelser mellan svensk och spansk matkultur.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: