Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Música (vt 2019)

Skapad 2019-04-24 13:47 i Nannaskolan Uppsala
Muntlig presentation av en spansktalande artist
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Nu ska ni få ta reda på information om och presentera olika artister som sjunger på spanska!

Innehåll

Syfte:

Vi arbetar med den här uppgiften för att du ska utveckla din förmåga att:

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska:

 • ta reda på fakta om en spansktalande grupp/artist.
 • skriva en text på spanska om din valda grupp/artist.
 • bearbeta din text efter respons från din lära.
 • tillverka en poster med skriftlig information och bilder.
 • redovisa ditt arbete muntligt för gruppen.
 • bli bättre på att använda hjälpmedel för att förstå och göra dig förstådd, t. ex. ordbok.

 

Arbetssätt:

Ni ska arbeta i par för att skapa texten och för att tillverka postern men ni ska redovisa enskilt.

Varje grupp väljer en spansktalande artist/grupp.

Ni ska få några lektioner för att:

 • samla information
 • skriva utkastet
 • tillverka postern.

Ni ska få en lektion för att öva inför redovisningen.

 

Redovisning: berätta om gruppen/artisten på spanska (frivilligt om ni vill spela upp en del av en låt av artisten). Redovisning i halvklass.

 

Poster

Postern ska bestå av:

 • fakta om en spansktalande grupp/artist.
 • bilder/illustrationer som hjälper till att förstå texten.
 • ordförråd med några ord/uttryck för att underlätta förståelsen av texten.
 • en bit av en låt av den valda artisten, på originalspråket och översatt till svenska (frivilligt).

 

Bedömning görs av poster och redovisning

 

Detta kan vara intressant att veta:

 

När bildades gruppen?

Vilka är medlemmar i gruppen?

Vilken sorts musik spelar de?

Nämn några kända låtar?

Hur många album har de gett ut? Vad heter albumen?

Har de fått några priser?

Vilka tror ni lyssnar mest på den här musiken?

Finns det något annat mer intressant?

 

Övrig information:

 

Posterna ska sättas upp på väggen i klassrummet

 

Använd din kreativitet!

 

Ni väljer fritt vilken artist/grupp ni vill arbeta på men vi ger en lista med några förslag och en Spotifylista där ni kan lyssna på några låtar:

 • Juanes, Carlos Vives, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Amaral, Mecano, Carlos Baute, Ricky Martin, Enrique Iglesias, Bebe, Chavela Vargas, Los Panchos, Los Rodríguez, Rosalía, El último de la fila, Goria Estefan, Juan Luis Guerra…..
 • Spotifylista: Proyecto Música 8. Música latina y española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: