Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema naturen - fritidshemmet

Skapad 2019-04-24 14:22 i Gläntanskolan Helsingborg
Planering för tema Natur
Grundskola F NO (år 1-3)
I temaarbetet om naturen kommer vi möta olika vårtecken, djur & natur, allemansrätt och plantera en solros. Temats start utgår ifrån elevens intresse och tankar. Vi introducerar temat med att göra en gemensam tankekarta där eleven själva får komma med sina reflektioner. Så småningom kommer vi fördjupa oss kring naturen och söka vidare kunskaper.

Innehåll

Innehåll:

I temaarbetet kommer vi möta olika vårtecken, djur, allemansrätt och plantera en solros. Temats start utgår ifrån elevernas intresse och tankar. Vi introducerar temat med att göra en gemensam tankekarta där eleverna själva får komma med sina reflektioner. Så småningom kommer vi fördjupa oss kring naturen och söka vidare kunskaper.

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att bli bättre medmänniskor i naturen, lära oss om odling/växter samt lära oss om årstiden vår och dess tecken.

Arbetsområden:

* Kännetecken som är specifika för våren

* Namn på några blommor som kommer på våren

* Lära dig blommans olika delar

* Följa utveckling från frö till planta, odla solrosor

* Se vilka djur som finns på våren

* Ha kunskap om hur man kan göra en egen flora genom att fotografera växter

* Känna igen några vanligt förekommande fåglar

* Ha kunskap om några fåglar som stannar över vintern och några som flyttar på hösten.

* Känna till hur fåglar bygger bo

* Vi vill se hur naturen förändras

* Allemansrätten 

Arbetssätt:

* Observationer i skogen

* Djurverket UR 

* Vi använder oss av olika estetiska lärprocesser

* Samarbetar kring flera uppgifter

* Vi odlar solroser

Eleven har möjlighet att visa sina förmågor genom att:

* Att berättar muntligt om vad som händer i naturen på våren 

* Att använder begreppen på ett riktigt sätt 

* Dokumentera solrosen

* Praktiskt arbete med skapande och estetiskt uttrycksformer

* Att göra observationer i närmiljön

* Att beskriva hur växter och djur lever på våren

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: