Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 6 Bråk och procent åk 7

Skapad 2019-04-24 14:39 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
I kapitlet om bråk och procent lär vi oss vad bråktal är och hur vi kan skriva om bråktal på olika sätt. Vi träffar också på begreppet procent och lär oss att räkna med procent i olika situationer, till exempel när något ökar eller minskar.

Innehåll

Preliminär planering

v. 17-18     6.1 Andel i bråkform, 6.2 Andel i procentform

v. 19     6.3 Andel i decimalform och procentform, 6.4 Delen från bråkform

v. 20     6.5 Delen från procentform, repetition 

v. 21     Repetition och prov

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna, se nedan.

Centralt innehåll

Du får lära dig i kapitel 6:

 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • sambandet mellan andel, del och helhet
 • använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp som du ska kunna:

Bråkform, Täljare, Nämnare, Förkortning, Enklaste form, Förlängning, Andel, Del, Det hela, Decimalform, Procentform

Genomförande

Vi arbetar med arbetsområdet på fyra olika nivåer i ca: fyra veckor.

Till din hjälp kommer du att ha:

 • Planeringen
 • Gemensamma genomgångar
 • Uppgifter i boken
 • Gemensamma diskussioner och övningar

PowerPoint filer som används vid genomgångar ska läggas upp på Teams.

Bokförlagets egna genomgångar på Youtube finns här: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

Som avslutning av arbetet skriver du ett prov under v.21.

Bedömning

Formativbedömning under periodens praktiska arbete. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: