Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning - En betydelsefull person

Skapad 2019-04-24 16:49 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi återberättar ofta händelser, något vi varit med om, läst eller sett. Men hur ger vi berättelsen liv? Syftet är såväl att informera, som att underhålla och intressera mottagaren. Här tränar vi att återberätta i skrift och muntligt med hjälp av talkort.

Innehåll

Den första delen av temat ägnas åt att skriva olika återberättande texter.

Ankarbok i det här fallet är: Adrienne Gear, Att skriva faktatexter, Natur & Kultur, 2016.

Inledning: Vi pratar om att återberätta händelser. Vad är viktigt att ta med och vad kan utelämnas. Jag förklarar att eleverna kommer att träna på att återberätta en historia som jag ska läsa för dem.

Jag högläser Kattmössan av Eva Lindström och eleverna lyssnar uppmärksamt. Därefter delar jag ut ett A4 med nio serierutor. Tillsammans hittar vi de viktigaste ögonblicken och skriver några stolpar (de som vill får även rita). Nu kan varje elev enskilt skriva ned sin text där de återberättar Kattmössan.

Del två: Eleverna har fått återkoppling på sin text. Nu ska vi gå vidare med att skriva en annan återberättande text, en biografi om Astrid Lindgren. Som ett exempel läser jag dock först en kort biografi av författaren Eva Lindström.

Till hjälp har vi nu den mall som finns i Att skriva faktatexter, "Biografiplanering: En berömd person". Jag har redan letat fakta och fyllt i min egen planering. Alla elever skriver av under tiden vi pratar om vad det står. Därefter skriver eleverna en egen text om Astrid Lindgren. Den kan vara ganska kort eftersom det mest är träning.

Del tre: Nu är alla redo att fundera på en betydelsefull person som man vill skriva om. Med hjälp av planeringen letar eleverna fakta på sina Ipads. Så är det dags att skriva sin text, läsa igenom den, redigera och lämna in.

Del fyra: Texten är nu klar. Vi tittar på vår lista med "tips när du talar" och om talkort. Har någon elev sett hur talkort används, t ex på tv eller föreläsningar? De flesta vet att talkort används t ex på Melodifestivalen. Nu ska eleverna tillverka sina egna talkort med hjälp av små pappkort. Inte för mycket text, stödord. 

Efter att ha tränat får eleverna välja om de vill tala för hela klassen, i halvklass eller enskilt för mig. Jag ger återkoppling genom att använda en mall som jag vid nästa tillfälle tänker låter eleverna fylla i själva. Då kommer de också att få välja om de vill bli filmade.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: