👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2019-04-25 08:41 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Kemi
Varför rostar en cykel, hur kan man bli ren av tvål, kan järn vara flytande, vart tar saltet vägen och man häller ner det i vatten, hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och andra frågor ska vi försöka förstå svaren på när vi jobbat med arbetsområdet, kemi och miljö.

Innehåll

Område 1

https://quizlet.com/386816283/flashcards

Arbetet introduceras genom att vi läser första uppslaget sidan 84-85 i Koll på NO åk 5.

Vi läser även sidan 86-87.

Materiens egenskaper:

https://sli.se/r/6mpm?sr=f65a9a4685e9584a4e5e86d8cddafe88

Kemi nästa salt:

https://sli.se/r/6m1z

Periodiska systemet (quiz):

https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/quizonline/quizgrundamnen.9006138.html

https://www.elevspel.se/amnen/kemi/9391-periodiska-systemet.html

 

Område 2

sidan 88-89 Koll på NO - atomer och molekyler

bygga kemiska föreningar med lego

enkel kort animerad film om kolatomen:

https://www.sli.se/r/9PFL

Vägen till Nobelpriset:

https://sli.se/r/7N8t?sr=f9712f4ce2f246c4431ffbbe00dac678

https://www.youtube.com/watch?v=NdBB89KZ5Os

 

Område 3

Koll på NO sidan 90 fast flytande gas

Koll på NO sidan 91 kemiska reaktioner

Koll på NO sidorna 92-93 lösningar och blandning 

Lösningar och blandningar:

https://sli.se/r/6fwj?sr=9b6f73ffd82ff5b08a25080fe7b61be1

Tiggy testar: https://sli.se/r/5RQW

https://www.youtube.com/watch?v=UFIqPAOrjV4

 

Område 4

Koll på NO sidorna 94-95 surt basiskt

Syror:

https://sli.se/r/6cWM

Baser:

https://sli.se/r/GMfG?sr=9fb62e0cac0eac11ade31a28a0157d97

Syror och baser:

https://sli.se/r/6mfz?sr=588a993de5dc0d791773ba073722d24a

https://sli.se/r/7qWg?sr=3e8599367f22eb71b4eac211a6510b51

 

Koll på NO sidorna 96-97 vårt avfall

Kemi i vardagen rengöringsmedel:

https://sli.se/r/6G7P

 

Område 5

Koll på NO s 98 Människans påverkan

Koll på NO s 99 Kemi kan lösa problem

 

Konkreta mål att kunna:

förklara atomernas kretslopp

ge exempel på några grundämnen

du kan berätta om ämnens tre faser

du kan ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten

du kan ge exempel på några basiska och sura ämnen

du vet hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen

du kan berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem

 

När du jobbat med detta arbetsområde ska du kunna svara på denna typ av frågor.

Ge exempel på några grundämnen.

Berätta vilka former ämnen kan vara i.

Vad menas med kokpunkt?

Ge exempel på en kemisk reaktion?

Vilka sopor kan återvinnas? 

Uppgifter

 • Kemi-begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6