Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEXTER; Ur Som trolleri och Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat (läsförståelse)

Skapad 2019-04-25 09:15 i Britsarvsskolan Falun
Texterna och frågorna finns i Läspasset Fakta.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Läsförståelse är förmågan att tolka och förstå en läst text. Det kan vara att förstå en enkel text eller att svara på olika frågor om till exempel vad det står i texten, vad den säger/menar eller att dra egna slutsatser utifrån texten.

Innehåll

 

Att läsa med god förståelse kräver aktiv läsning

  • Din uppmärksamhet behöver vara påkopplad och du behöver koppla textens innehåll till egna erfarenheter och/eller annan information som finns lagrad i minnet.

Nu har du tillfälle att både öva men också pröva din förmåga att läsa och förstå. Den ena texten ur Som trolleri är en skönlitterär text och den andra texten Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat är en faktatext. Båda texterna med uppgifter är hämtade ur Libers Bedömningsstöd i svenska åk 7-9. Texter och frågor är anpassade för åk 7, därav ingen högre svårighetsgrad.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
    Sv  E 9
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat (Liber; Bedömningsmaterial i svenska år 7-9)

0p
1p
Fråga 1 (1p)
Fråga 2 (1p)

Sv SvA
Ur Som trolleri - Killen på bryggan (Liber: Bedömningsmaterial i svenska år 7-9)

0p
1p
2p
Fråga 1 (2p)
Fråga 2 (1p)
Fråga 3 (2p)
Fråga 4 (1p)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: