Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Musik-Rytminstrument

Skapad 2019-04-25 09:25 i Lilla Adolf Fredriks skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Denna planeringsmall utgår från Skolverkets allmänna råd för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Innehållet är anpassat med hänvisningar till Stockholms stads digitala pedagogiska verktyg.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med olika typer av rytminstrument från "slagverksfamiljen".

(Congas, tamburin, guiro, djembe, maracas, claves, kastanjetter, pukor, bastrumma och handtrummor.)

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer lektionsvis löpande under terminen:

  • Musicera på olika typer av slagverksinstrument.
  • Spela med hjälp av vårt gehör.
  • Spela efter enkla notbilder.
  • Lära oss puls genom rörelse.
  • Spela till en av läraren given puls.
  • Titta på åldersadekvata instruktionsfilmer om olika slagverksinstrument och på så vis lära oss om instrumentfamiljen slagverk och dess enorma diversitet.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära enklare former av musikskapande. Du ska lära dig att imitera rytmer med hjälp av gehör. Du ska lära dig att improvisera till given puls. Du ska lära dig hur olika slagverksinstrument ser ut och hur de låter. Du ska lära dig att spela tillsammans med andra i ensembleform. Du ska lära dig att spela efter en enkel notbild.

Delar av kunskapskrav som bedöms är:

  • Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
  • Dessutom spelar eleven på instrumenten i viss mån med tajming.
  • Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper inom slagverksfamiljen.

 

 

 

 

 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: