Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser

Skapad 2019-04-25 10:27 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Sårbara platser är precis som det låter, platser på jorden som har låg motståndskraft när en katastrof inträffar. Katastroferna eller hoten kan bestå av tsunamis, torka, översvämningar, orkaner (cykloner/tyfoner), tornados, jordbävningar, vulkanutbrott, laviner etc. Under v.18-22 kommer vi att lyfta upp frågor som handlar om varför det bor så många människor vid platser som är sårbara, hur drabbas den enskilda människan och människan och naturen av naturkatastrofer? Varför drabbas u-länder extra hårt? etc. Momentet avslutas med ett muntligt prov i grupp.

Innehåll

Arbetssätt 

Geografiboken s.158-175.

Powerpoint (Finns under uppgifter)

Lektionsanteckningar

Gruppdiskussioner

Bildhäfte (för atta analysera bilder) 

 

Preliminär planering (finns i powerpointen)  

 

Bedömning

Muntligt prov i grupp v.21-22. 

 

Filmlänkar som har med ämnet att göra: (Fler filmer finns i Powerpointen):  

Plattektonik: https://www.youtube.com/watch?v=VJ0ZDxj51QU  
Vulkaner: https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=YKbDSF0qYHc
Jordbävningar: https://www.youtube.com/watch?v=_MPZuw2krTc&feature=youtu.be
Orkaner: https://www.youtube.com/watch?v=3Da0GSnXyK8&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • EU

 • Tropiska orkaner

 • Powerpoint- Sårbara platser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi

På väg mot målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: