Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsktalande länder - muntlig redovisning i grupp

Skapad 2019-04-25 10:40 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Eleverna arbetar i grupp och lär sig om olika engelsktalande länder/områden. Redovisas muntligt.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att kunna samarbeta med varandra

Att kunna formulera sig i tal

Att lära sig om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i den engelsktalande världen

Bedömning - vad och hur

Förmågan att uttrycka sig muntligt

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i den engelsktalande världen

 

Undervisning och arbetsformer

Grupparbete

Faktasök

Muntlig redovisning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: