Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk2 Zick Zack - Återberättande text

Skapad 2019-04-25 12:23 i Sunnerstaskolan Uppsala
SV år 2
Grundskola 2 – 3 Svenska
Du kommer att få lära dig att läsa och skriva en återberättande text.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Du kommer att få lära dig att skriva en återberättande text, dvs en text som återger händelser i tidsföljd.

Undervisningens innehåll och struktur

Du kommer att få lära dig:

 • hur händelser kan ordnas i tidsordning med hjälp av tidsord
 • att använda verbformen preteritum
 • bygga ut meningar med hjälp av sambandsord

Vi ska tillsammans i klassen planera och skriva en återberättande text, och sedan får du själv planera och skriva en återberättande text på egen hand.

Begrepp

Återberättande text, rubrik, stycke, inledning, händelse, avslutning, verb, preteritum.

Mål

 • Känna igen och kunna skriva en återberättande text
 • Kunna dela in en text i olika stycken.
 • Ordna händelser i tidsordning med hjälp av tidsord .
 • Bygga ut meningar med hjälp av sambandsord som men, och, så.
 • Skriva meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
 • Skriva läsligt för hand och på dator.
 • Stava elevnära ord.

Bedömning och dokumentation

Att du deltar aktivt på lektionerna och deltar i samtal och diskussioner i klassrummet. Texterna som du själv skriver bedöms utifrån målen med hjälp av en checklista. När arbetsområdet är klart gör du en självbedömning mot de mål som du har jobbat mot. Din lärare gör en utvärderingen på hur du kan arbeta vidare mot målen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: