Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Trollholmen - Sörviks förskola

Skapad 2019-04-25 12:48 i Sörviks förskola Ludvika
En planering som beskriver en dag på förskolan med olika rutinsituationer.
Förskola
Vad händer under en dag på vår avdelning? Vilka rutiner och aktiviteter har vi?

Innehåll

Var är vi?

En ny barngrupp ska introduceras i dagsrutiner på avdelning Trollholmen, Sörviks förskola.

 

Vi har följande dagsschema (i grova drag):

6.30 Förskolan öppnar

7.30 Frukost

8.00 Fri lek/pedagogiska aktiviteter

11.00 Lunch

11.40 Sovvila/ läsvila

12.30 Fri lek/pedagogiska aktiviteter

14.00 Mellanmål

ca 15.30 Sammanslagning med hela förskolan

18.30 Förskolan stänger

 

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att skapa trygghet för barn, föräldrar och pedagoger
 • Att skapa tydlighet och lugn i barngruppen
 • Att minska stress hos barn och pedagoger

 

Hur gör vi?

Vi utarbetar tydliga arbetsbeskrivningar för de fasta rutinerna i verksamheten som vi kallar "Lärande under hela dagen", dessa kompletterar denna planering. När vi arbetar strukturerat ger vi barnen möjlighet att ha kunskap om vad som förväntas av dem under tiden de vistas på förskolan.

Under barnens vistelsetid finns vi pedagogerna med, uppmuntrar och stöttar varje enskilt barn att lita till sin egen förmåga.

Genom att skapa ett dagsschema av InPrint-bilder ger vi barnen möjlighet att få överblick över sin dag på förskolan. Det i sin tur ska skapa trygghet och ge barnen förutsättningar att uppleva lustfyllt lärande under hela dagen.

 

Rutiner:

På- och avklädning, toalettbesök/blöjbyte/handtvätt, lämning och hämtning, städning/plocka ihop efter sig, värdegrund/hur man är en bra kompis, hur man använder leksaker/material.

 

Aktiviteter:

Samling, vila, inne- och utevistelse, leken, språkutveckling, skapande, rörelse/sång/dans.

 

Måltider:

Frukost, frukt, lunch, mellanmål.

 

Dokumentation

 • Vi reflekterar dagligen över hur våra rutiner fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.
 • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

 

Hur blev det?

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: