Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 8

Skapad 2019-04-25 15:00 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 8 Historia
Historia åk 8: - Revolutionernas tid: Upplysningen, franska och industriella revolutionen - Ideologier, imperialism, samhällsutveckling - Sverige: industri och demokrati - Första världskriget - Ryska revolutionen

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att ha två prov:

- Revolutionernas tid

- Första världskriget och ryska revolutionen

 

Vi kommer även att arbeta med övningar, uppgifter och bedömningsstöd. De uppgifter som ska lämnas in är 14:3 "Vad var det som hände?" och 14:5 "På västfronten".

 

Använd er gärna av BEGREPPA (via ILT)

Inläsningstjänst: Första världskriget

Inläsningstjänst: Ryska revolutionen 

 

TIPS PÅ BRA LÄNKAR:

WWI (So-rummet)

Ryska revolutionen (So-rummet)

 

Filmklipp:

Orsaker till kriget (2 min)

Horrible histories WWI (3 min)

Skotten i Sarajevo (2 min)

Fatta historia: WWI (5min)

WWI (Del 1, 6 min)

WWI (Del 2, 8 min)

Första världskriget (28 min)
Första världskriget i Sverige (16 min)
Ryska revolutionen  (18 min)
Brev från första världskriget, Mischa från Ryssland (29 min)
Från dröm till terror (8.25)

Uppgifter

 • Arbetsblad 14:3 + 14:5

 • BETING: repetera s. 239-250 + frågor s. 251

 • 14:5 På västfronten

 • 14:3 Vad var det som hände?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: