Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordkunskap år 9

Skapad 2019-04-25 15:02 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse är ordkunskap. Varje dag och i olika sammanhang utvecklas vårt ord- och begreppsförråd." (Språkutvecklarna)

Innehåll

Arbetssätt:

 • Lära dig ordens betydelse - förstå orden
 • Sätta in orden i sammanhang
 • Använda orden i tal och skrift

 

Studieteknik - Öva upp din inlärningsförmåga

 • Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla sitt minne och sin inlärningsförmåga.
 • Det är viktigt att du blir medveten om dina handlingar och hur du lär dig. Ju mer du använder din hjärna, desto bättre fungerar den.
 • För att lära sig någonting nytt krävs alltid engagemang och självdisciplin samt medveten träning.
 • Din syn på inlärning och din studiemotivation är av avgörande betydelse.

 

Vad ska du göra? 

Ta reda på:

 • vad orden betyder och skriva en förklaring till ordet 
 • om det finns antonymer dvs. motsatsord
 • hur orden används dvs. i vilka sammanhang och situationer

 

Du ska använda dig av dess ordböcker:

 

Läxförhör - sju stycken  

 • 8-16 ord i veckan
 • gemensam genomgång av läxförhör

 

 

Bedömning

 • Prov i form av lucktext ( 50 ord)

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 
 
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Ordkunskap år 9

Lucktext (50p)
0-20
21-40
41-50
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: