Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lugn och ro

Skapad 2019-04-25 15:15 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Efter vår fortbildning från ” Drömmen om det goda ” har vi inspirerats till att använda oss av kursens metodik.
Förskola
Efter vår fortbildning från ”Drömmen om det goda” har vi inspirerats till att använda oss av kursens metodik.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Två pedagoger på Lönneberga deltog i den första gruppen som fick utbildning från ” Drömmen om det goda ”.

Vi blev inspirerade och vill använda oss av denna metodik på vår avdelning Lönneberga, Förskolan Bäckängen.

Vi tror att mål och tips om arbetssätt från kursen, kan ge både barn och pedagoger, verktyg till att hitta lugn och ro i vardagen samt att hantera stress och oro. 

Övningsformerna från Drömmen om det godas metodik är: 

STILLHET- som består av avslappningsövningar med visualiseringar och en stunds tystnad mitt i.

BERÖRING- som utgörs av massageövningar. Massage stimulerar produktion av oxytocin, som är ett ” må-bra- hormon ”. Dessutom skapas bra relationer mellan barn som ger varandra massage. Att beröra barnen i vardagens olika situationer skapar också lugn och ro både hos barn och pedagoger. Självklart med respekt för varandras integritet.

REFLEKTION- som är en övning i att tala från hjärtat och att lyssna till sig själv och andra. 

RÖRELSE- som utgörs av lugna rörelseövningar i form av yoga, qigong och meditativ gång.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

” Drömmen om det goda - metodiken ger barn och pedagoger en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro . ”

I vår verksamhet vill vi ge barnen fler verktyg att hitta lugn och ro, än att sova, för att minska stress och oro. 

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

 Vi anpassar övningarna utifrån våra barns behov och förmågor.

Vi börjar i liten skala med några få övningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet till att prova nya saker och vi hoppas att barnen själva ska upptäcka att de mår bra av övningarna som vi gör.

Det är dock viktigt att varje barn själv får välja om de vill delta eller inte i våra övningar, även om målet är att alla barn ska tycka att det är roligt så småningom. Barn lär sig även av att iaktta. 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Juli-19

Efter bara några dagar sa barnen ”Vi glömde fåglarna! ” när vi inte hade fågelkvitter i bakgrunden vid fruktstunden. Samma sak med att dofta och känna på frukten. ”Vi måste lukta.”

Ute ropade ett barn på pedagogen som var några meter bort. ” Fröken, jag hör fåglarna! :-) ” 

Efter att vi introducerat boll-massage ser vi redan efter ett par gånger att barnen själva tar egna initiativ till att massera varandra eller be om massage. 

Vissa barn ville inte själva få massage men ville gärna ge massage till andra. 

Dec-19

Vi hade önskat att vi gjort mer, men vi har nästintill varje dag haft lugn och stillsam musik i samband med fruktstunden och en liggande vila för alla varje dag.  Vi har haft lugn och ro-samlingar då och då. Vi märker att barnen tar till de metoder vi gjort tillsammans spontant under dagen och det är mer stillsamt här.

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

Augusti-19

När vi startade upp på höstterminen med fågelkvitter till fruktstunden utbrast ett barn "Snart ska vi gå ut och höra på fåglarna. Dom sover nu."

September-19

Barnen har vid många tillfällen tagit initiativ till rörelselek med barnyogarörelser som grund. De gör ofta rörelserna spontant, ofta efter måltider, när de suttit stilla en stund. De bjuder in pedagogerna eller fler barn till rörelselek genom att säga: ”Titta vad jag kan!”, ”Titta vad jag har lärt mig!” ”Kan du göra så?” Vi härmar och inspireras av varandra och ofta slutar det med att alla eller en stor del av gruppen är med och gör rörelserna tillsammans. 

Vi ger alla barn som inte sover i vagn en liggvila på madrass efter maten, då vi tillsammans lyssnar på lästa böcker. 

Vi har också utvecklat rummet med det mysiga tältet med en extra myshörna där det alltid finns en madrass och mjuka stora kuddar och filt att sitta och mysa i, ensam eller tillsammans. I myshörnan finns också böcker och QR-koder som leder till sagor att lyssna på.

Dec-19

Vi vill fortsätta att utveckla detta område av verksamheten.  

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: