Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lugn och ro

Skapad 2019-04-25 15:15 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Efter vår fortbildning från ” Drömmen om det goda ” har vi inspirerats till att använda oss av kursens metodik.
Förskola
Efter vår fortbildning från ” Drömmen om det goda ” har vi inspirerats till att använda oss av kursens metodik.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Två pedagoger på Lönneberga deltog i den första gruppen som fick utbildning från ” Drömmen om det goda ”.

Vi blev inspirerade och vill använda oss av denna metodik på vår avdelning Lönneberga, Förskolan Bäckängen.

Vi tror att mål och tips om arbetssätt från kursen, kan ge både barn och pedagoger, verktyg till att hitta lugn och ro i vardagen samt att hantera stress och oro. 

Övningsformerna från Drömmen om det godas metodik är: 

STILLHET- som består av avslappningsövningar med visualiseringar och en stunds tystnad mitt i.

BERÖRING- som utgörs av massageövningar. Massage stimulerar produktion av oxytocin, som är ett ” må-bra- hormon ”. Dessutom skapas bra relationer mellan barn som ger varandra massage. Att beröra barnen i vardagens olika situationer skapar också lugn och ro både hos barn och pedagoger. 

REFLEKTION- som är en övning i att tala från hjärtat och att lyssna till sig själv och andra. 

 

RÖRELSE- som utgörs av lugna rörelseövningar i form av yoga, qigong och meditativ gång.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

” Drömmen om det goda - metodiken ger barn och pedagoger en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro . ”

I vår verksamhet vill vi ge barnen fler verktyg att hitta lugn och ro, än att sova, för att minska stress och oro. 

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

 Vi anpassar övningarna utifrån våra barns behov och förmågor.

Vi börjar i liten skala med några få övningar för att väcka barnens lust och nyfikenhet till att prova nya saker och vi hoppas att barnen själva ska upptäcka att de mår bra av övningarna som vi gör.

Det är dock viktigt att varje barn själv får välja om de vill delta eller inte i våra övningar, även om målet är att alla barn ska tycka att det är roligt så småningom. Barn lär sig även av att iaktta. 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

Efter bara några dagar sa barnen ”Vi glömde fåglarna! ” när vi inte hade fågelkvitter i bakgrunden vid fruktstunden. Samma sak med att dofta och känna på frukten. ”Vi måste lukta.”

Ute ropade ett barn på pedagogen som var några meter bort. ” Fröken, jag hör fåglarna! :-) ” 

Efter att vi introducerat boll-massage ser vi redan efter ett par gånger att barnen själva tar egna initiativ till att massera varandra eller be om massage. 

Vissa barn ville inte själva få massage men ville gärna ge massage till andra. 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: