Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från bråk till decimaltal år 4 vt-19

Skapad 2019-04-25 16:02 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Du kommer nu att få lära dig att koppla dina kunskaper i bråkräkning till nya kunskaper kring decimaltal!

Innehåll

Mål för eleven(vad ska jag kunna):

 • Se sambandet mellan bråk och decimaltal
 • Kunna begreppen: decimaltal, decimaltecken. heltal, tiondelar och hundradelar
 • Avrunda till närmaste heltal
 • Skriva liter och deciliter som decimaltal
 • Addera och subtrahera decimaltal
 • Storleksordna decimaltal
 • Algoritmer för addition och subtraktion.

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Färdighetsträning digitalt.

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Dina kunskaper kommer du att få visa bl.a. muntligt och vid tester efter varje kapitel.
 • Kunskaperna som kommer bedömas kan du läsa under Mål för eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: