Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 7

Skapad 2019-04-25 16:17 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 Fysik
Åska är ett elektriskt fenomen, men det har forskarna inte känt till särskilt länge. Fast det är kanske inte så konstigt med tanke på att elektriciteten som helhet bara har varit känd i drygt 150 år. Idag bygger stora delar av vårat moderna sätt att leva på elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på, sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

1. Syfte och innehåll:

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om/kunna förklara:

 • statisk elektricitet
 • vad elektrisk ström är och i vilken enhet den mäts 
 • vad elektrisk spänning är och i vilken enhet den mäts 
 • hur man ritar en elektrisk krets
 • hur man kopplar ihop en elektrisk krets
 • olika symboler som används när man ritar elektriska kretsar (lampa, batteri, strömbrytare, voltmeter, amperemeter)
 • skillnaden mellan en seriekopplad elektrisk krets och en parallellkopplad elektrisk krets
 • vad som menas med ledare
 • vad som menas med isolator
 • vad som menas med resistans och vilka faktorer som påverkar resistansen
 • vad det finns för faror med elektricitet
 • vad man kan göra för att öka elsäkerheten

2. Centrala innehållet Lgr 11

Följande moment tas upp från det centrala innehållet i Lgr 11

 • sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
 • elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället
 • systematiska undersökningar, formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
 • dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
 • mätningar och mätinstrument (voltmeter och amperemeter) och hur de kombineras för att mäta storheter

3. Undervisningens innehåll:

Vi kommer att utgå från läromedlet Spektrum Fysik, kapitel 2 . Undervisningen kommer att bestå av:

 • gemensamma genomgångar
 • laborativt arbete
 • filmer
 • diskussionsuppgifter

4. Bedömningsunderlag

Efter avslutat arbetsområde om Elektricitet kommer du att göra ett skriftligt prov. Du kommer också att bedömas på de laborationer som görs samt aktiviteten i övrigt under lektionerna. 

 

 

Uppgifter

 • Inför fysikprov 10/3

 • Inför fysikprov 13/3

 • Läxa inför utvecklingssamtalsdagen

Matriser

Fy
Elektricitet, åk 7

F (insats krävs)
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: