👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 In der Stadt

Skapad 2019-04-25 16:25 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om sådant som rör städer, transportmedel och familj. Alla ska kunna berätta om något som man har gjort eller upplevt genom att använda sig av perfektformer och kunna använda dativ i vanliga uttryck.

Innehåll

Tidsplan:

V 18-23

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet 

 

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?.

  • Du ska visa läsförståelse genom att översätta, återberätta och svara på frågor.
  • Du ska visa hörförståelse genom att översätta, återberätta och svara på frågor.
  • Du ska visa att du har lärt dig nya ord genom att bilda meningar och enkla texter.
  • Du ska visa att du till viss del kan använda verb i perfekt.
  • Du ska muntligt och skriftligt visa att du kan berätta om något som du har gjort eller upplevt genom att använda perfekt. 
  • Du ska muntligt och skriftligt visa att du kan använda vanliga ord och uttryck som rör städer, stadsresor och transportmedel. 

Arbetsuppgifter:

Texter

• Mit dem Bus

• Eine Städtereise

• In Bern

• Darf ich?

• Babysitten

• Das Krankheit hat sich gelohnt

Vokabulär

  • Verkehrsmittel

• Familiewörter

• Krankheiten

Grammatik/språkriktighet

• Dativobjekt

• Rörelseverb

• Prepositioner

 

Övrigt

Muntliga övningar

Hörövninga

 

 

 

Matriser

M2
Tyska åk 8

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Läsa
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Lyssna
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ny aspekt
Skriva
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din skrivna text visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Tala
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I din muntliga framställning visar du att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.