Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0-1000

Skapad 2019-04-25 16:28 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Nu är det dags att använda våra strategier i ett större talområde. Funkar det t.ex. att räkna talsort för talsort även när talen ligger i området 0-1000? Under arbetets gång kommer vi även jobba med att avrunda och överslagsräkna. Vad är det?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att utgå ifrån kapitlet som heter Addition och subtraktion 0-1000 i Pixel 2B. Där får eleverna möta uppgifter med addition och subtraktion inom talområdet 0-1000. Vi kommer att repetera de strategier som vi tidigare jobbat med och tillämpa dem i det större talområdet. Under kaptilets gång kommer eleverna även få lära sig att avrunda tal samt överslagsräkning.

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kan du som elev:

- använda valfri strategi för att räkna addition och subtraktion i talområdet 0-1000

- avrunda till närmaste tiotal och hundratal

Så här kommer arbete att bedömas.

Arbetet bedöms under områdets gång men avslutas också med en avslutande diagnos.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Skriftliga räknemetoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: