Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema fåglar

Skapad 2019-04-25 22:52 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 2

Innehåll

 

Syfte/n för arbetsområdet

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och väcka nyfikenhet och intresse för naturen.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om naturen samt söka svar på frågor genom undersökningar och olika typer av källor.
Undervisningen ska göra eleverna förtrogna med vissa begrepp och teorier som handlar om fåglar.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att framställa texter och bilder om fåglar.

Kopplingar till läroplan i NO

Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera […]

Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll NO

 

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 

Centralt innehåll SV

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Centralt innehåll Teknik

 

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen,

Undervisningens innehåll: Vad?

·         Fåglars livscykler och anpassning till olika årstider.

·         Hur djur kan sorteras, grupperas och artbestämmas.

·         Vad som kännetecknar en fågel i allmänhet samt en särskild fågelart.

·         Namn och kännetecken på vanligt förekommande fågelarter i närmiljön.

·         Myter/sagor om olika fågelarter.

·         Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

·         Dokumentation med text och bild.

·         Göra en fågelholk.


 

Filmer:

 

·         Fåglar och bon (sli)

 

·         Hur djuren klarar sig på vintern (sli)

 

V.3 Sparven

 

1.      Gör en mindmap om fåglar i allmänhet.

2.      Googla sök fakta om sparven och skriv en gemensam faktatext på tavlan, vad vill vi ta reda på?

- Stannfågel eller flyttfågel?
- Utseende?
- Förekomst? Staden, skogen, norr, söder etc.
- Föda
- Bo och ungar
- Övrigt

3.      Eleverna skriver av texten och ritar av fågeln

 

v. 4 Talgoxen

1.      Googla sök fakta om talgoxe och skriv en gemensam faktatext på tavlan, vad vill vi ta reda på?

- Stannfågel eller flyttfågel?
- Utseende?
- Förekomst? Staden, skogen, norr, söder etc.
- Föda
- Bo och ungar
- Övrigt

2.      Eleverna skriver av texten och ritar av fågeln

 

v. 5 Blåmes

1.      Googla sök fakta om blåmes och skriv en gemensam faktatext på tavlan, vad vill vi ta reda på?

- Stannfågel eller flyttfågel?
- Utseende?
- Förekomst? Staden, skogen, norr, söder etc.
- Föda
- Bo och ungar
- Övrigt

2.      Eleverna skriver av texten och ritar av fågeln

 

v. 6 Koltrast

1.      Googla sök fakta om koltrast och skriv en gemensam faktatext på tavlan, vad vill vi ta reda på?

- Stannfågel eller flyttfågel?
- Utseende?
- Förekomst? Staden, skogen, norr, söder etc.
- Föda
- Bo och ungar
- Övrigt

2.      Eleverna skriver av texten och ritar av fågeln

 

v. 7 Sädesärla

1.      Googla sök fakta om sädesärla och skriv en gemensam faktatext på tavlan, vad vill vi ta reda på?

- Stannfågel eller flyttfågel?
- Utseende?
- Förekomst? Staden, skogen, norr, söder etc.
- Föda
- Bo och ungar
- Övrigt

2.      Eleverna skriver av texten och ritar av fågeln

 

v. 8 Avsluta temat

 

Matris

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: