Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt - Lunden vt-19

Skapad 2019-04-26 10:06 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni här nedan:

 

 Avdelningens mål:

- Att barnen respekterar varandra och varandras åsikter, känslor och olikheter.

- Att barn och vuxna respekterar varandra.

- Att barnen visar respekt för djur, natur och vår närmiljö.

Aktivitet:

- Vuxna föregår med gott exempel; visar respekt för varandra och barnen.

- Prata om människors likheter och olikheter. Vi tränar/ övar oss på att det är okej att tycka olika stor som liten.

- Gå på skärpplockarpromenad och gå till skogen.

När? Var? Hur? Varför?

- Vuxna föregår med gott exempel och visar respekt både för varandra och för barnen. Detta sker i vårt vardagliga arbete.

- Vi arbetar med människors likheter och olikheter med hjälp böcker, polyglutt, samtal mm. Både i planerade aktiviteter och i vardagen när tillfällen uppstår.

- Lyssna på varandra och finna lösningar tillsammans när vi tycker olika. Vi konkretiserar att nu respekterar vi varandra. Vi använder oss av meningen ”Det är okej att vi tycker olika”. 

- Gå på skärpplockarpromenad och att vistas i naturen ger många tillfällen till samtal om att värna om djur och natur samt att det ger barnen en känsla av ansvar och förståelse. Detta kan också göra som en gruppstärkande aktivitet, vilket bidrar till sammanhållning och respekt för varandra.  

När - Från morgon till kväll varje dag tränar och övar vi oss att ha ett respektfullt beteende mot varandra.

 

Resultat - hur blev det?

Vi har varit på skärpplockarpromenad och plockat skräp i vårt närområde. Vissa av barnen har även fortsatt att visa intresse för att fortsätta plocka skräp efteråt och hjälpa naturen.

Det dagliga arbetet med respekt för varandra har vi arbetat med och det är svårt att mäta. Detta är ett pågående arbete som kommer att fortgå i vår verksamhet. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi involverade familjerna i skärpplockarpromenaden på så sätt vi i förväg bad att barnen skulle ta med sig egna plastpåsar hemifrån, för att återanvända påsar. Barnen var väldigt engagerade, ville ha sina påsar och plockade massor av skräp. 

Vi fortsätter att upprepa att vi är olika och tycker olika. Du tycker så och och jag tycker si, och det är okej att vi tycker olika. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: