Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kortkurs Nervsystemet Gåvsta skola vt19

Skapad 2019-04-26 10:06 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 9 Biologi
Hjärnan väger drygt 1 kg. Den är veckad som en valnöt och till konsistensen mjuk som en svamp. Den är kroppens mest komplicerade organ och det som skiljer oss allra mest från andra djur.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna

  1. Beskriva hur nervsystemet är uppbyggt och hur de olika delarna i nervsystemet fungerar och samverkar. 
  2. Beskriva hur det går till när något uppfattas av våra sinnen och förs vidare genom nervsystemet, t.ex. hur det går till när man ser något och blir medveten om det. 
  3. Beskriva vad som händer under sömnen och beskriva hur sömn påverkar den fysiska och psykiska hälsan. 

Så här ska vi arbeta

Genomgångar                            

Läsa i läroboken

Film

Instuderingsfrågor, analys- och begreppsschema

Laborationer o korta gruppuppgifter

Så här ska du få visa dina kunskaper

Korta grupparbeten

Försök och laborationer

Prov

Uppgifter

  • Prov Nervsystemet vt19

Matriser

Bi
Nervsystemet

E
C
A
Samtala och diskutera
Prov fråga 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Prov fråga 1 och 2 Läxförhör begrepp mm
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Prov fråga 2
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: