Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NORDEN åk 7

Skapad 2019-04-26 10:16 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola F – 9
NORDEN -karta, natur och kulturgeografi

Innehåll

 

SO åk 7   NORDEN  -arbetsområde i geografi   v. 18-20

 

 

•UR LGR 11. Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. •Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. klimatet påverkar människors levnadsvillkor •studier av natur- och kulturlandskap

 

MÅL:

 

·         Repetera Nordens karta

 

·         Ha kännedom om begrepp inom Nordens geologi

 

·         Ha kunskaper om inlandsisens påverkan av det nordiska landskapet

 

·         Veta vad som menas med en naturtillgång och kunna ge exempel

 

·         Resonera kring skogens betydelse som naturtillgång och skogsbrukets historia

 

·         Veta något om jordbruket i Sverige och föra resonemang kring näringen

 

·         Jämföra de nordiska länderna med varandra vad gällande landskap ,naturtillgångar , näringsliv, kommunikation m.m

 

ANVÄND:    DÅ( historik)     NU ( idag)      SEDAN ( framtid) när du studerar natur och kulturgeografi 

 

A.     Instuderingsfrågor:

 

1.      Vad betyder ordet geologi och geografi ?

 

2.      Hur gammal är Nordens berggrund ?  Varför är berggrunden på Island yngst ?

 

3.      Hur har den skandinaviska bergskedjan bildats ?

 

4.      Vilka råvaror kommer från berggrunden ? 

 

5.      Resonera om  miljöpåverkan ,exempelvis i Kiruna, vad gällande malmbrytning.

 

6.      Ge exempel på inre /yttre krafter som omformar jordytan.

 

7.      Studera bilden som beskriver istiden. Vilka spår i naturen hittar vi idag av senaste istiden ?

 

8.      Vilka orsaker finns bakom en istid ?

 

9.      Idag blir dock klimatet varmare. Vilka orsaker finns till det ?

 

10.  Sverige påverkas än idag av landhöjningen. Vad är det ?

 

11.  Återge skogsbrukets historia i punktform.

 

12.   Jordbrukslandskapet har förändrats och många åkrar har försvunnit. Varför ?

 

13.  Vad är det för skillnad på en tätort och boende i glesbygd ?

 

14.  Vad är de vanligaste odlingsväxterna i Sverige idag ?  Import-export ? Varför har många jordbruk lagts ned i Sverige ?

 

 

 

B.      Geografisk modell

 

Du ska jämföra de nordiska länderna

 

-          Läge, väderstreck, yta (längd/breddgrad)

 

-          Naturområden och växtlighet

 

-          Klimat typ (inland eller kust)

 

-          Tätorter/glesbygd

 

-          Jordbruk –vad odlas ?

 

-          Naturtillgångar-näringsliv och industrier

 

-          Transporter-vägar-hamnar –flygplatser m.m

 

-          Turism

 

-          Miljöfrågor / sårbara platser

 

-           

 

 REDOVISAS SOM EN INLÄMNINGSUPPGIFT

 

 

 

LAND

SVERIGE

NORGE

FINLAND

DANMARK

ISLAND

Läge, yta

 

 

 

 

 

Natur och växtlighet

 

 

 

 

 

Klimat

 

 

 

 

 

Tätorter/glesbygd

 

 

 

 

 

Jordbruk

 

 

 

 

 

Naturtillgångar industrier

 

 

 

 

 

Transporter

 

 

 

 

 

Turism

 

 

 

 

 

Miljöfrågor

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: