Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar v.17-19

Skapad 2019-04-26 10:21 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 Biologi
Vad är det som händer i naturen på våren och sommaren?

Innehåll

  

   Mål:

   När vi har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • Namnen på några vanliga blommor.
 • Namnen på några fåglar i din närhet.
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
 • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.
 • Förklara blommans olika delar.

   

    Arbetssätt

 • Samtal i grupp
 • Faktafilm
 • Vi går ut och undersöker i naturen .
 • Arbete med faktatexter                    
 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: