Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el hospital- På sjukhuset

Skapad 2019-04-26 10:56 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Olyckan är framme och du måste till sjukhuset i ett spansktalande land. Tur nog får du i detta arbetsområdet lära dig att berätta var du har ont och hur du förmedlar dina personuppgifter. Dessutom kommer du att få lära dig mer grammatik som ex.att komparera adjektiv

Innehåll

Kapitel 6, 7 och 8 Gracias 8
 
-Tala om var man har ont. - Några kroppsdelar.
- Personuppgifter
- Uttrycken doler och gustar
- Använda verbet "estar" i presens. -
Jämföra personer eller saker (adjektivets komparation).
 
Frågeord. - Använda verb med diftong i presens (empiezo, empiezas, etc.). 
 
Övningar och Bedömningsuppgifter
Dialog hos doktorn- gruppuppgift muntlig och skriftlig
En kort jämförelse av två länder där spanska talas-individuell
 
Hör och läsförståelseprov på kapitel 5-8
Skriftligt prov på ordförråd grammatik och uttryck
muntligt prov- 
 
 

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Kapitel 5-8 Gracias

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HÖR
Hörförståelse - huvudinnehåll och detaljer i området
förstår några enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
förstår det huvudsakliga innehållet, men uppfattar inga eller få detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
LÄS
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter
förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i enkla texter.
SKRIV
Skriftlig framställning - korrekthet
skriver några ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska korrekt.
Du formulerar dig enkelt och till stor del korrekt.
Glosor- ordförråd
få ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
flera ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
många ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
stort ordförråd -ord och uttryck inom de områden vi arbetat med
Grammatik
Adjektivets komparativ
komparerar inte adjektiv
komparerar en del adjektiv korrekt
komparerar adjektiv till stor del korrekt
komparerar med säkerhet adjektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: